Bestyrelsen

Formand:           Bøje Rasmussen Grænge Skovvej 88 tlf. 20419667

Næstformand:       Johnny Kofoed Grænge Skovvej 119

Kassere:           Kim Rasmussen Grænge Skovvej 133 tlf. 20419868

Sekretær:          Claus Schütt Grænge Skovvej 130

Bestyrelsesmedlem: Kurt Rasmussen Grænge Skovvej 108

Vandværkspasser: Toreby  Finn Pedersen Toreby Vestergade 35 tlf.40749436