Generalforsamling

Afholdes d. 25.04.2023 kl. 19.00 i Grænge Beboerhus

Lolle Allé 11, 4891 Toreby L.

Regnskab kan rekvireres hos kasserer Kim Rasmussen på E:mail

graengevandvaerk@mail.dk

Bestyrelsen

Formand:  Bøje Rasmussen Grænge Skovvej 88 tlf. 20419667

Næstformand:  Johnny Kofoed Grænge Skovvej 119

Kasserer / vandværkspasser:  Kim Rasmussen Grænge Skovvej 133 tlf. 20419868

Sekretær:  Claus Schütt Grænge Skovvej 130

Bestyrelsesmedlem: Kurt Rasmussen Grænge Skovvej 108

Vandværk medhjælper Toreby:  Finn Pedersen Toreby Vestergade 35 tlf.40749436