Generalforsamling

Afholdes d. 25.04.2023 kl. 19.00 i Grænge Beboerhus

Lolle Allé 11, 4891 Toreby L.

Regnskab kan rekvireres hos kasserer Kim Rasmussen på E:mail

graengevandvaerk@mail.dk